RSS
środa, 10 października 2018
środa, 28 lutego 2018
czwartek, 22 lutego 2018

 

 

Fundusze Europejskie    MZ  Unia Europejska

 

OGŁOSZENIE WYNIKU

PRZEPROWADZONEGO WYBORU OFERT

w postępowaniu o wartości zamówienia

nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej w art. 4 p. 8 ustawy Pzp

z dnia 20.02.2018 r.

na opracowanie i druk plakatu

(rodzaj zamówienia: usługa)

w oparciu o dyspozycję art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. 2013 r., poz. 907ze zm.), zamówienie nie podlega ustawie


Tytuł projektu: Zapobieganie niepełnosprawności poprzez wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu

Oś priorytetowa: V Wsparcie obszaru dla zdrowia

Działanie: 5.1 Programy profilaktyczne;

Zadanie: 2. Edukacja w zakresie diagnostyki RZS.

 

W wyniku dokonanej przez Zamawiającego w dniu 20.02.2018 r. analizy ofert w celu realizacji zamówienia na opracowanie i druk plakatu nt. czynników ryzyka i wczesnych objawów RZS w ramach projektu pn.: „Zapobieganie niepełnosprawności poprzez wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu (kod CPV 79342200) wyłoniono Firmę:

ONStudio Sp. z o.o., ul. Michała Kajki 3/1, 10-546 Olsztyn

 

 

 

 

 

Brygida Widera

Prezes

Opolskiego Stowarzyszenia Chorych

na Reumatyzm "Milenium"

USK            Milenium       DZL

15:16, brygidawidera
Link Dodaj komentarz »
piątek, 09 lutego 2018

Szanowani Państwo,

publikujemy na stronie (poniżej) zapytanie ofertowe wraz z załącznikami -  na opracowanie i druk plakatu nt. czynników ryzyka i wczesnych objawów RZS w ramach projektu pn.: „Zapobieganie niepełnosprawności poprzez wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu".

 

Osoba do kontaktu:

Brygida Widera

Prezes Opolskiego Stowarzyszenia

Chorych na Reumatyzm "Milenium"

e-mail: brygida.widera@wp.pl

tel. 77 458 12 26

tel. kom. 602 125 073

09:19, brygidawidera
Link Dodaj komentarz »

Wrocław, dnia 09.02.2018 r.

      Zaproszenie

 

Zaproszenie

 

Zaproszenie

                        

09:18, brygidawidera
Link Dodaj komentarz »

 

Projekt

 

Projekt

Projekt

                                                                 

09:17, brygidawidera
Link Dodaj komentarz »

Załącznik

                                                                                                                                              

09:14, brygidawidera
Link Dodaj komentarz »

Załącznik

                                                               

     

09:11, brygidawidera
Link Dodaj komentarz »
sobota, 09 kwietnia 2016

PRZYWITANIE WIOSNY w OPOLU

Spotkanie integracyjne członków Stowarzyszenia "Milenium" w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu 

 

Spotkanie odbyło się w słoneczny, wiosenny dzień. W bibliotece można nie tylko wypożyczyć książki. W stylowej kawiarence na terenie biblioteki można miło spędzić czas. Uczestniczki spotkania skorzystały z tej atrakcji i o swoich problemach oraz radościach rozmawiały przy kawie i herbacie.


Spotkanie w bibliotece

 

Spotkanie w bibliotece

 

Spotkanie w bibliotece

 

Spotkanie w bibliotece

 

Zobacz: Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu

23:02, brygidawidera
Link Dodaj komentarz »
 
1 , 2 , 3 , 4